பேசும் புத்தகம் | அஜூமலும் கிளியும் (புத்தகம் : குழந்தைகள் விரும்பும் குட்டிக்கதைகள்)  – டாக்டர். ஹாருன் யஹ்யா | வாசித்தவர் இஸ்தப்ரக்

சிறுகதையின் பெயர்: அஜூமலும் கிளியும் புத்தகம் : குழந்தைகள் விரும்பும் குட்டிக்கதைகள் ஆசிரியர் : டாக்டர். ஹாருன் யஹ்யா வாசிப்பவர்: இஸ்தப்ரக் இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More

பேசும் புத்தகம் | உயர்ந்த உள்ளம் – லா.வினோராஜ் | வாசித்தவர் வினோராஜ்

சிறுகதையின் பெயர்: உயர்ந்த உள்ளம். சிறுகதை எழுதியவர்:லா.வினோராஜ். வாசிப்பவர்: வினோராஜ், தமிழாசிரியர், புனித மரியன்னை மேல்நிலைப்பள்ளி, திண்டுக்கல்.

Read More