மார்ச் 22: உலக தண்ணீர் தினம் –  தண்ணீர் அரசியலை பேசும் தமிழ் திரைப்படங்கள்

எதிர்வரும் காலங்களில் தண்ணீருக்காக தான் உலக நாடுகளுக்கு இடையே, பல்வேறு இன குழுக்களுக்கு இடையே, நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரை மாநிலங்களுக்கு இடையே மிகபெரிய போர்களும், வன்முறை கலவரங்களும்…

Read More