பாவலர் கருமலைத்தமிழாழனின் கவிதைகள்

என்று முடியும் இந்தக் கொடுமை **************************************** கயர்லாஞ்சி மகாராட்டிர மாநிலத்தில் கயமைக்குக் காட்டாக நிற்கும் ஓர்ஊர் வயலினிலே தினமுழைத்தே அந்த ஊரில் வாழ்ந்திட்ட சுரேகாஓர் தலித்துப் பெண்ணாம்…

Read More