சொல்-நண்பர்களுக்கு ஓர் அகராதி..!

நாம் எத்தனையோ பேரை தினமும் சந்தித்தாலும் ஒருசிலர் மட்டுமே நமக்கு நண்பர்களாக இருப்பார்கள். திரைப்படங்களுக்குப் போவது, டீ குடிக்கப் போவது, உணவகங்களுக்குப் போவது எல்லாமே அவர்களுடன்தான். உயிரினங்களும்,…

Read More