தொடர்-1: சனாதானம் எதிர்ப்பும்…எழுத்தும்… – எஸ்.ஜி.ரமேஷ் பாபு

ஆர்.எஸ்.எஸின் உயிர் எங்கிருக்கிறது? வரலாறு எல்லோருக்கும் வெள்ளைப் பக்கங்களை வைத்திருக்கிறது. அதை எத்தகையை வாழ்க்கை முறையால் அவரவர் இட்டு நிறப்புகிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்தே அவர் வரலாற்றில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறார்.…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 67 – சுகந்தி நாடார்

எண்ணியியல் செலவாணியின் எதிர்காலம் திறவூற்றுத் தொழில்நுட்பமும் (Github) இன்றைய பாளச்சங்கிலித் தொழில்நுட்பமும் தொழில்நுட்ப ஏகாதிபத்தியத்தில் கோலோச்சும் நிறுவனங்களின் எதிரொலி தான் நிரலர்களின் கணினி வழி சங்கமம் நிறுவனங்கள்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 65 – சுகந்தி நாடார்

எண்ணியியல் செலவாணியின் நிலையற்ற தன்மையும் அதன் பதிவேட்டு முறையும் ஒரு வாடிக்கையாளரோ அல்லது ஒரு குழுவோ எண்ணியியல் செலவாணிகளைப் பரிவர்த்தனை செய்யும்போதோ அல்லது ஒரு புதிய எண்ணியியல்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 64 – சுகந்தி நாடார்

கொளவுக்கனிமை வழி எண்ணியியல் அகழ்தல் எண்ணியியல் செலவாணிக் கணக்கீடுகளுக்கும் தரவுகளுக்கும் கொளுவுக் கணினிகள் தேவையாய் இருப்பதற்குக் காரணங்கள் நான்கு தரவுகளின் அளவு கணினியின் கணக்கிடும் திறன் கணினியின்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 63 – சுகந்தி நாடார்

இராட்சத கொளவு எண்ணியியல் அகழ்தல் ஏன்? கணிதப் புதிர்களை விடுவிப்பதற்கு ஏன் இத்தனைக் கணினிகள்? ஏன் ? என்ற ஒரு கேள்வி கள் நம் அனைவர் மனதிலும்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 62 – சுகந்தி நாடார்

இன்றைய கொளவு எண்ணியியல் – ஒரு பார்வை கொளவு எண்ணியியல் அகழ்தல் அதிவேக தொழிலாக தற்போது பார்க்கப்படுகின்றது. இன்றைக்கும் பல நாடுகளில் எண்ணியியல் செல்வாணியைப் பயன்படுத்துவது சட்டத்திற்குப்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 61 – சுகந்தி நாடார்

எண்ணியல் செலவாணிகளை அகழ்தல் ஒரு பொது மனிதனாக நீங்களும் நானும் எண்ணியியல் செலவாணிகளை அகழ்ந்து பொருளாதார முன்னேற்றம் காணப்போவதில்லை. ஆனால் நம் மாணவர்களின் எதிர்கால வேலை வாய்ப்பைப்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 60 – சுகந்தி நாடார்

எண்ணியியல் செலவாணி வர்த்தக மையங்களும் அவற்றிற்கான எச்சரிக்கைகளும் உலகம் முழுவதும் எண்ணியியல் செலவாணி வர்த்தக மையங்கள் இருந்தாலும், புவியில் ஒரு இடத்திலிருந்து கொண்டு உலகம் முழுவதும் வாடிக்கையாளர்களைக்…

Read More