தமிழின் எழுத்து மாற்றங்கள் – அ.உமர் பாரூக் –

தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகளில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை கல்வெட்டுகள். இக்கல்வெட்டுகளிலும், செப்பேடுகள், நடுகற்கள், எழுத்துப் பொறிப்புள்ள பானை ஓடுகள், காசுகள் ஆகியவற்றிலும் உள்ள செய்திகளை வாசித்து அறியத் தமிழ்…

Read More