பேசும் புத்தகம் | தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் *தொலைந்து போன தூக்கம்* | வாசித்தவர்: த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி (ss 53/2)

சிறுகதையின் பெயர்: தொலைந்து போன தூக்கம் புத்தகம் : www.sirukathaigal.com ஆசிரியர் : தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் வாசித்தவர்: த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி (ss 53/2) இந்த…

Read More

பேசும் புத்தகம் | வைரமுத்து சிறுகதைகள் *கணவன்-மனைவி-மகள்* | வாசித்தவர்: த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி (ss 53)

சிறுகதையின் பெயர்: கணவன்-மனைவி-மகள் புத்தகம் : வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : கவிஞர் வைரமுத்து வாசித்தவர்: த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி (ss 53) இந்த சிறுகதை,…

Read More

பேசும் புத்தகம் | எழுத்தாளர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் கதைகள் *தொலைந்து போன தூக்கம்* | வாசித்தவர் : *த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி*

சிறுகதையின் பெயர்: *தொலைந்து போன தூக்கம்* புத்தகம்: தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் கதைகள் ஆசிரியர் : தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் வாசித்தவர்: த.சுமையா தஸ்னீம் (எ) தமிழினி (Ss53/2) இந்த…

Read More