கவிதை: பெருந்தீ அவள் – Dr ஜலீலா முஸம்மில்

அவளே அன்பின் சொர்க்கமும் நரகமும் அவளே வாழ்க்கையின் தாகமும் தண்ணீரும் அவளே ஏகாந்தம் அவளே கொண்டாட்டம் அவளொரு தேவதை அவளொரு பிசாசு மேகமாகவும் கவிவாள் புயலெனவும் உருவெடுப்பாள்…

Read More

அப்பாவின் முகங்கள் கவிதை – கண்ணன்

வீட்டினுள் ஒன்று வெளியே வேறொன்று வெளியே சிரித்த முகம் வீட்டினுள் கடுத்த முகம் கையிலே பணமிருப்பின் அவரைப் போல் யாருமில்லை மாதக் கடைசியில் காலடிச் சத்தத்திற்கே வீடே…

Read More

இற்றுப்போதல் கவிதை – இரா. தமிழரசி

வழுக்கு நிலத்தில் பற்றிய கரத்தைப் பட்டென உதறிப்பிரிதல்.. உணர்வுப் பெருக்கில் இதயம் பகிர்கையில் அலைபேசி இணைப்பைச் சட்டெனத் துண்டித்தல்… ‘சாப்டியா’ எனும் கேள்விக்கு நாகரீகம் கருதியேனும் எதிர்வினா…

Read More

யாழ் ராகவனின் கவிதை

பாவாடை நாடாவை இழுத்துவிட்டு கருப்பி என விளித்துப்போகும் சேக்காளி மேல் வசைமாரிப்பொழிந்த காலம் உண்டு கொஞ்சலினூடே மூக்கு வழித்தபடி பெத்தவளே முணுமுணுத்த கருவாச்சிக்கு உதடு பிதுங்க முட்டிநின்றிருக்கிறது…

Read More