ச.தமிழ்செல்வன் எழுதிய “பேசாம பேச்செல்லாம்” – நூலறிமுகம்

தோழர் தமிழ்ச்செல்வனின் நூல்கள் எல்லாம் படிப்பதற்கு எளிமையானவை, ஆனால் கருத்துகள் வலிமையானவை. மென்மையாகத் தொடங்கும் வாசிப்பு நம்மை உள்ளே இழுத்துச் சென்று ,இழுத்துச் சென்று வெளியே செல்ல…

Read More

உலகப் புத்தக தினக் கொண்டாட்டம் 2023 – கி. ரமேஷ்

எப்போதும் போல் பாரதி புத்தகாயலயத்தின் அரும்பு அரங்கில் உலகப் புத்தக தினக் கொண்டாட்டம் களைகட்டியது. மாலை 6 மணி நெருங்கும் சமயத்திலேயே ஏராளமான குழந்தைகள் அங்கு வந்து…

Read More

தொடர் 21: பாடல் என்பது புனைபெயர் – கவிஞர் ஏகாதசி

ஒரு பாடலுக்கான வண்ணத்தை அந்த படத்தின் கதையும் அந்தப் பாடலுக்கான சூழலுமே முடிவு செய்கின்றன. இதில் முதலில் இயக்குநர் ஒன்ற வேண்டும். அதன் பின் இசையமைப்பாளரும் பாடலாசிரியரும்…

Read More

தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 16 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன்

#ShortStories #Tamil #Bharathitv #Bookday #History #TamilSelvan #WebSeries #Rajaji #Rajagopalachari தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 16 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன் இத்தொடரில் அநுத்தமா அவர்களை…

Read More

தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 15 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன்

#ShortStories #Tamil #Bharathitv #Bookday #History #TamilSelvan #WebSeries #Rajaji #Rajagopalachari தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 15 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன் இத்தொடரில் ராஜாஜி அவர்களை…

Read More

தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 14 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன்

#ShortStories #Tamil #Bharathitv #Bookday #History #TamilSelvan #WebSeries #Kalki தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 14 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன் இத்தொடரில் கல்கி அவர்களை பற்றி…

Read More

தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 13 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன்

#ShortStories #Tamil #Bharathitv #Bookday #History #TamilSelvan #WebSeries #ThiJaRanganathan #TJRanganathan தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 13 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன் இத்தொடரில் தி. ஜ.…

Read More

தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 12 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன்

#ShortStories #Tamil #Bharathitv #Bookday #History #TamilSelvan #WebSeries #ChithambaraSubramanian #NaChithambaraSubramanian தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 12 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன் இத்தொடரில் ந. சிதம்பர…

Read More

தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 11 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன்

#ShortStories #Tamil #Bharathitv #Bookday #History #TamilSelvan #WebSeries #CSChellappa #sisuchellapa தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் வரலாறு தொடர் 11 – எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன் இத்தொடரில் சி. சு.…

Read More