“சந்துருவின் சைக்கிள்” (சிறுகதை) மரு உடலியங்கியல் பாலா.

” கமான்! சந்துரு! கமான்! உங்களால முடியும்! இன்னும் ஐந்து சுற்றுகள்தான் பாக்கி” என்று கூட்டத்தின் முன் வரிசையில், பாவாடையை தூக்கி சொருகியபடி, கைதட்டி விசில் அடித்து…

Read More