அத்தியாயம் 15: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

வேலை செய்தால்தான் சோறு இந்தியாவில் 1911 மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு, அன்றைக்கு 100 பேரில் 47 பேர் தொழிலாளர்களாகவும், 53 பேர் சார்ந்திருந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள் என்கிறது. வட-மேற்கு பகுதிகள்,…

Read More