புத்தக அறிமுகம்: வகுப்பறைக்கு வெளியே – ஆசிரியை.R. சாஹிதா ரஹீம்

ஆசிரியர் இரா.தட்சணாமூர்த்தி 34 ஆண்டு கால ஆசிரியர் பணியில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சிலவற்றை நம்முடன் பகிர்ந்து உள்ளார்…. இவை அனைத்தும் உண்மைக் கதைகள்…! ஒன்று முதல்…

Read More