நூல் அறிமுகம்: கல்வியும் சுகாதாரமும் | கொள்கைகள் , பிரச்சனைகள் , தீர்வுகள் – ஆசிரியர் சு .உமாமகேஸ்வரி

நூல்: கல்வியும் சுகாதாரமும் | கொள்கைகள் , பிரச்சனைகள் , தீர்வுகள் – ஆசிரியர்: ஜீன் ட்ரீஸ், அமர்தியா சென் (தமிழில் பேராசிரியர் பொன்ராஜ்) விலை :…

Read More

நூல் அறிமுகம்: அன்பென்பது ஒரு தந்திரமல்ல | ஆசிரியர் சு .உமாமகேஸ்வரி

புத்தகம் பேசுது , இந்து தமிழ் முதலான 8 வித இதழ்களில் பிரசுரமான பேராசிரியர் ச .மாடசாமி அவர்களது பன்னிரெண்டு கட்டுரைகளைத் தொகுத்தளித்துள்ள சிறிய அழகான பெட்டகம்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி – மசானபு ஃபுகோகோ | ஆசிரியர் சு .உமாமகேஸ்வரி

இது ஒரு மொழி பெயர்ப்பு நூல் – தமிழில் பூவுலகின் நண்பர்கள் மொழிபெயர்த்துள்ளனர். அட்டை வடிவமைப்பு இரா. தியாகராஜன் மிக நேர்த்தியாக வடிவமைத்துள்ளார் . புத்தகம் முழுக்க…

Read More

நூல் அறிமுகம்: பருவநிலை மாற்றம் – ஆசிரியர் சு .உமாமகேஸ்வரி

உலகெங்கிலும் பருவநிலை மாறி வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. கோடையில் வெயில் வழக்கத்தை விடக் கடுமையாக இருக்கிறது. புயல்கள் அதிகரித்திருக்கின்றன. சில இடங்களில் அளவுக்கு மீறி மழை பொழிகிறது.…

Read More