கவிதை: ஓடையின்  கண்ணீர் – முத்துராமன் முத்துமாணிக்கம்

ஓடையின் கண்ணீர் **************************** பருகப் பருக பதனீர் தோற்கும், ஆடும் மாடும் மக்களும் பருகும், பால்நிறத்தில் பாய்ந்தோடிய எங்களூர் ஓடை, மண் வாசனை மணக்கும் மூலிகை வாசம்…

Read More