இரா. கலையரசியின் கவிதைகள்

உடைந்த பாத்திரம். ************************ மழை மத்தளம் வாசித்தபடி, இடி மின்னலை அழைத்து வர பணித்து இருந்தது. அரிசி பொரியாய் ஒட்டிக் கொண்டிருந்த மணமக்கள் “ஃப்ளக்ஸ்” அந்த வீட்டில்…

Read More