இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 76 – சுகந்தி நாடார்

2030க்கான குறிக்கோள்களை நோக்கிய கல்வி அலிபாபா நிறுவனம் இயற்கை சூழலுக்காக செய்யும் வேலைகளைப் பற்றிப் பார்த்துக் கொண்டு இருந்தோம்.இயற்கையைப் பாதுகாக்கும் தொழில்நுட்பமாக புத்தாக்க எரிசக்திகளைக் கொண்டுவருவதும் ஏற்கனவே…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 74 – சுகந்தி நாடார்

என்ன மாதிரியான விழிப்புணர்வு? சிறந்த கல்வியின் அடிப்படை உன்னதமான கல்வி வளங்களும் மனிதநேயம் வளர்க்கும் ஆசிரியர்களும். இவை இரண்டும் உருவாக தகவல்தொழில்நுட்பம் பற்றிய விழிப்புணர்வு தேவை. விழிப்புணர்வின்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 73 – சுகந்தி நாடார்

கல்வி ஏழ்மை இன்றைய கல்வியின் துணைக்கருவிகளாக தொழில்நுட்பம் மிளிர்ந்து வருகின்றது. அன்றாடம் நடக்கும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் கல்வியாளர்களுக்கு ஒரு சோதனையாகவும் சவாலாகவும் இருக்கின்றது,தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் கண்டிப்பாய் இலவசமாக…

Read More