நூல் அறிமுகம்: தீஸ்தா செதல்வாட் நினைவோடை – அ.பாக்கியம்

தீஸ்தா செதல்வாட் அரசமைப்புச் சட்டத்தின் காலாட் படை வீரர்.- அ.பாக்கியம் தீஸ்தா செதல்வாட் நினைவோடை, தமிழில்: ச.வீரமணி – தஞ்சை ரமேஷ், வெளியீடு: பாரதி புத்தகாலயம், 7,…

Read More

ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் குறித்துத் தெரிந்துகொள்வோம் – தீஸ்டா செடால்வத் (தமிழில்: ச.வீரமணி)

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 14ஆவது பிரிவு கூறுவதாவது: “இந்திய எல்லைப் பகுதிக்குள் சட்டத்தின் முன் அல்லது சட்டங்களின் சமப் பாதுகாப்புக்கு முன் எந்தவொரு நபருக்கும் சமத்துவத்தை அரசு…

Read More