அத்தியாயம் : 11 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 20 வாரங்களில்- பேரா.சோ.மோகனா

20 வார கரு, என்பது கருக்காலத்தின் ஒரு மைல்கல். பாதிவழி கடந்து! வாழ்த்துக்கள்! 20 வாரங்களில், நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வமான கருக்காலத்தின் பாதி தூரத்தில் இருக்கிறீர்கள். கருக்காலத்தின் 37…

Read More

புன்னகையின் மொழி ஒன்றே..! – பேரா. சோ. மோகனா

உங்களின் முகத்திற்கு அழகு தருவது என்ன? நிச்சயமாகப் புன்னகைதான். உன் புன்னகை என்ன விலை.? உன் இதயம் கூறும் விலை என்ற பாடல் கோடி டாலர் மதிப்பு…

Read More