டெலிகாம் துறையில் கூட்டுக்களவாணிகள் கொள்ளையடிக்க அனுமதி – தமிழில்: ச.வீரமணி

சமீபத்தில் ஒன்றிய அமைச்சகம், வோடபோன்-ஐடியா நிறுவனம் அரசாங்கத்திற்கு அளிக்கவேண்டிய தொகையில் ஒரு பகுதியை பங்குமூலதனமாக மாற்றியிருப்பதாக அறிவித்திருப்பது, அரசாங்கம் டெலிகாம் துறையில் சீர்திருத்தங்கள் என்ற பெயரில் கூட்டுக்களவாணி…

Read More