தெலுங்கில் ரங்கநாயகம்மா எழுதிய சிறுகதை – “முரளியின் தாயார்”

விடியும் போதே போன் மணி கணகணவென்று! பொழுது விடிகிறதே என்று பயம்! திரும்பவும் அதனிடம் தொங்கிக் கொண்டு இருக்க வேண்டும். அதுபோல் தொங்கும் நபர் வீட்டில் இருக்கவில்லையே?…

Read More