சிறுகதை: நடுநடுங்கும் ஒரு நல்லபாம்பும், கர்ஜிக்கும் சில கரையான்களும் – கார்த்திகா

அரண்மனையெங்கும் பேரிடியாய் ஒலித்தது அப்பேரொலி… கசாபா,தீக்டஸ்,உள்ளிட்ட போர்வீரர்களும் தளபதி கரிஸ்தா வும் வேகமாக அதேசமயம் வரிசையாக விரைந்தார்கள் சத்தம் வந்த திசை நோக்கி. முதலில் சென்றவள் கரிஸ்தா…

Read More