த.மு.எ.க.ச 2020-2021 ஆம் ஆண்டுக்கான விருது பெறுபவர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு

முற்போக்கு கலை இலக்கியத்திற்கு வாழ்நாள் பங்களிப்பு செய்த ஆளுமைக்கான கு.சின்னப்பபாரதி அறக்கட்டளை விருது பேராசிரியர் அ. மார்க்ஸ் Marx Anthonisamy ********************* தோழர்.கே. முத்தையா நினைவு விருது:…

Read More