நூல் அறிமுகம்: எம்.ஏ.சுசீலா எழுதிய *“தடங்கள்“ நாவல்* – உஷாதீபன்

நூல்: “தடங்கள்“- நாவல் ஆசிரியர்: எம்.ஏ.சுசீலா வெளியீடு: மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை-1. நாவல் கலை என்பது மிகப் பெரிய கப்பல் கட்டுவது போன்றது…அது உங்களுக்குக் கை…

Read More