சிறுகதை: தாய் மனசு – திருமதி.சாந்தி சரவணன்

குமுதா என்றால் எங்கள் ஏரியா காசிமேடில் தெரியாதவர்கள் யாருமே இல்லை. எந்நேரமும் வெத்தலை பாக்கு போட்டு கொதப்பி கொண்டு வீட்டின் சுவற்றில் அவளுடைய எச்சம் தான் முகவரையாக…

Read More