தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 4 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் வகுப்பறை-ΙΙ, பாடம்-1 (பிரசவ வார்டின் சூழலைப் புரிந்து கொள்ளுதல்) கருப்பைக் கூட்டுக்குள் அடைகாத்த பிள்ளையைப் பிரசவித்து ஈருடலாய் வார்டுக்குள் நுழைகிற தாயவளை வரவேற்க வாசற்படிகளில் குடும்பமே…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 3 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

அன்புத் தாய்மார்களே! இப்போது நாம் நம்முடைய முதல் வகுப்பறையிலே இருக்கிறோம். அதாவது பிரசவித்த பளிங்கு அறையின் பிரசவ அறையிலே நட்ட நடுவில் கிடத்தப்பட்ட அகலமானதொரு அலுமினிய மேசையில்…

Read More