நூல் அறிமுகம்: அ.கரீமின் “தாழிடப்பட்ட கதவுகள்” – வீரசோழன்.க.சாே. திருமாவளவன்

மயிலிறகு மனதையும், இதயத்தையும் ஒரு சேர நெஞ்சை விம்மச் செய்தது அ.கரீமின் தாழிடப்படாத கதவுகள். துயரத்தை நெஞ்சில் தூளி போட்டும், அழியாத தடமாய் மாறிப் போன சுவடுகளாய்…

Read More