தொடர் 6 : சிறப்புக் கவிதைகள் – தாமரைபாரதி

ரிக்க்ஷாக்காரர் கால்கள் மேலும் கீழுமாக முன்னும் பின்னுமாய் சீரலைவு இயக்கத்தில் இயங்க கைகளால் மணியடித்தவாறே கூட்டத்தை விலக்கியபடி கடக்கிறார் ரிக்ஷாக்காரர். ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றை சாவகாசமாகப் படித்தவாறு…

Read More