ஹைக்கூ கவிதைகள் – தமிழினி (எ) த.சுமையா தஸ்னீம்

•பறக்கும் கற்கள் தெருமுனையில் இரத்தம் சிந்தும் நாய்… •பிரகாசிக்கும் வெளிச்சம் விழுந்து கருகிய விட்டில் பூச்சி… •வெள்ளை சுவர் வண்ணமடிக்கும் வழிகாட்டி •விதை விதைத்தவன் பயிர் அறுக்கவில்லை…

Read More

ஹைக்கூ கவிதைகள் – தமிழினி (எ) த.சுமையா தஸ்னீம்

1. வானமே எல்லை வெறுமையோடு விளித்த வீடில்லா சிறுவன் 2. உயரப் பறக்க கனவு காணும் சிறகுகள் ஒடிந்த ‘பட்டாம்பூச்சி’ 3. ஆனந்தக்களிப்பு சேறு அள்ளி பூசி…

Read More