ஆயிரம் புத்தகம்,ஆயிரம் எழுத்தாளர்: நூலறிமுகம் – குழந்தைகள் வாழும் ஆலயம்- தமிழ்ராசா

என் பெயர் தமிழ்ராசா. நான் ஒரு செய்தியாளர். பல தரப்பட்ட நூல்களை தொடர்ந்து வாசிப்பது என் பழக்கம். சமீபத்தில் “குழந்தைகள் வாழும் ஆலயம்” என்ற நூலை வாசிக்க…

Read More