நூல் அறிமுகம் : தமிழவனின் ’ஷம்பாலா ஓர் அரசியல் நாவல்’ – அன்புச்செல்வன்

நூல் : ஷம்பாலா ஓர் அரசியல் நாவல் ஆசிரியர் : தமிழவன் விலை : ரூ. 210/- வெளியீடு : பாரதி புத்தகாலயம் தொடர்புக்கு :044 –…

Read More

நூல் அறிமுகம்: தமிழவனின் கருஞ்சிவப்பு ஈசல்கள் – ச. வின்சென்ட்

ஈசல்களும் வரலாறும் ஒரு சிறுகதையில் கதை இருக்கும், அதாவது முடிச்சோடு கூடிய நிகழ்ச்சி இருக்கும். ஒரு முக்கிய பாத்திரம் இருக்கும், வாசகனிடம் ஒரு உணர்ச்சி எழுப்பப்படும், கதை…

Read More