சசிகலா திருமால் கவிதைகள்

பெண் என்பவள்… ********************** பெண் என்ற பிறப்பின் அர்த்தம் தேடி அலைகிறேன் விடையறியா வினாவாகவே சுற்றுகிறது என்னை… கருகலைப்பிலும் கரையாமல் கள்ளிப்பாலிலும் உயிர் போகாமல் தடைகளைத் தாண்டித்…

Read More