நூல் அறிமுகம்: எம்.ஆர்.ஸ்ராலினின் ‘தமிழீழப் புரட்டு’ – இரா.சண்முகசாமி

இலங்கையில் விடுதலைப்புலிகளின் தனி ஈழம் குறித்த வரலாற்றின் ஆணிவேர் எங்கே இருந்தது என்று தேட விரும்புவோர்க்கு இந்நூலில் கிடைக்கும். தமிழ் தமிழ் என்று வீராவேசம் முழங்கும் பல…

Read More