இறுக்கம் கவிதை – இரா.கலையரசி

கரகரத்த குரலெடுத்து கக்கத்தில் துண்டை இடுக்கி கசங்கிய முண்டாசின் சுருக்கங்களை சரி செய்தபடி “ஆத்துல போறத அள்ளி தான் குடிக்கனும்” கொரித்த கொய்யாபழத்தை விட்டு ஓடிய அணிலை…

Read More