இரா. தங்கப்பாண்டியன் கவிதைகள்

இசை இன்னும் பத்து நிமிடம் பேருந்து நிற்கும் என்ற அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து பகல் தூக்கம் தொலைத்தது பயணக் கூட்டம். டீ, காபி, டிபனுக்கான அழைப்போசைகள் காதைக் கிழித்துக்…

Read More