இரா. தங்கப்பாண்டியன் கவிதை

எங்கோவொரு மூலையில் கேட்பாரற்று அழுதுகொண்டிருக்கிறது புறக்கணிக்கப்பட்ட குரலொன்று…. அழும் குரலில் அர்த்தமில்லை என்றே புறந்தள்ளி விட்டார்கள். யாருமே அழைக்காவிட்டாலும் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஓலமிடுவதே இதன் வேலை. கால…

Read More