தொடர் 3: பாடல் என்பது புனைப்பெயர் – கவிஞர் ஏகாதசி

தும்பைச் செடிகளில் அமரும் வண்ணத்துப்பூச்சி எனும் பாப்பாத்தியை சட்டையைக் கழட்டி அமுக்கிப் பிடித்த அனுபவம் கடக்காத கிராமத்தார்கள் இருக்க முடியாது. ஒன்று இரண்டெல்லாம் கிடையாது இருபது முப்பது…

Read More