லோகித் நாயக்கரின் பாம்புக்குட்டியும்  ஃபாசிஸ்ட் தந்தையும் கன்னடச் சிறுகதை – தங்கராசு

அமெரிக்காவின் மன்ஹாட்டன் பகுதியில் இரண்டாவது சாலையிலுள்ள பிரம்மாண்டமான பல அடுக்கு மாடிக் கட்டிடத்தில் தான் அந்த பன்னாட்டுக் கம்பெனியின் மத்திய அலுவலகம் இயங்குகிறது. பார்ப்பதற்கு பிரமிப்பாக இருந்தாலும்…

Read More