தங்கேஸ்வரன் கவிதைகள்

உருகவைக்கும் எழுத்து ஒரு கவிதையாகிறது அதன் செல்கள் முழுவதும் நீ தான் நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறாய் பற்களை கிட்டிக்க வைக்கும் பொருளாதாரச்சுமையை மீறி அது நம்மை புன்னகைக்க வைக்கிறது…

Read More