தங்கேஸ் கவிதைகள்

1 தோல் போர்த்திய எலும்புக்கூடு ஏந்திய கரமொன்றில் இரண்டு ரூபாய் நாணயத்தை திணித்துவிட்டு ஏதோ தோன்றமுகம் பார்க்கிறேன் வருடங்க ளுக்கு முன்பு தொலைந்து போன பெரியம்மாவின் சாயல்…

Read More