கவியோவியத் தொடர்: யுத்த கீதங்கள் 18 – நா.வே.அருள்

தனியார் மன்னன் ************************** இது ரொம்ப மோசமான செய்திதான் ஆனால் நாடே பரபரப்பாகப் பேசிக்கொள்கிறது மன்னன் தனது சிம்மாசனம் என்று நினைவில்லாமலேயே அவனிடம் வந்த இரண்டு வைர…

Read More