தமிழ்ச்சிறுகதையின் அரசியல்-14: தஞ்சை ப்ரகாஷ் – ச.தமிழ்ச்செல்வன்

கு.ப.ராஜகோபாலன்,மௌனி,ந.பிச்சமூர்த்தி,கரிச்சான்குஞ்சு,எம்.வி.வெங்கட்ராம்,தி.ஜானகிராமன்,சிட்டி,க.நா.சு., எனப் பல முன்னோடிகளைத் தமிழ் இலக்கிய உலகுக்கு அளித்த தஞ்சை மண்ணிலிருந்து வந்த இன்னும் ஒரு படைப்பாளி தஞ்சை ப்ரகாஷ்.மற்ற படைப்பாளிகள் கும்பகோணத்தைச் சுற்றிய நிலப்பரப்பிலிருந்து…

Read More

தொடர் 6: சோடியம் விளக்குகளின் கீழ் – தஞ்சை ப்ரகாஷ் | கதைச்சுருக்கம் : ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

பெண்ணின் விடுதலைக்கு எவை எவை முட்டுக்கட்டையோ, எவை எவை தட்டிப் பறிக்கப்படுகின்றனவோ, எவை எவை இழி நிலையை உருவாக்குகின்றனவோ, எவை எவை உணர்த்தப்பட வேண்டுமோ, உணரப்பட வேண்டுமோ,எவை…

Read More