காமராஜ் மணி எழுதிய “தபால்தலை சாதனையாளர்கள்” – நூலறிமுகம்

புதிய தலைமுறையினருக்கு உதவும் கையேடு பாவண்ணன் 1764ஆம் ஆண்டில் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி சென்னை, கல்கத்தா, பம்பாய் ஆகிய நகரங்களில் முதன்முதலாக அஞ்சல் நிலையங்களைத் தொடங்கியது. அப்போது, இங்கிலாந்துக்கும்…

Read More