அந்த ஒரு நாள் குறுங்கதை – செ.சுபாஸ்ரீ

அவளைச் சுற்றி மயான அமைதி நிலவிக்கொண்டிருந்தது. அதிகாலை இரண்டு மணி என்று கடிகாரம் காட்டி கொண்டிருந்தது. அவளால் நடந்ததை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, ஏன்?? நடந்தது கனவா…

Read More