சினிமா ஓர் அனுபவத்தொடர் 2: The first Teacher (1965) (Russian) – கார்த்திகேயன்

The first Teacher (1965) Russian புகழ் பெற்ற இரஷ்ய இயக்குனரான Andrei Konchalovsky ன் முதல் திரைப்படம். தமிழக கல்வி சூழலில் பலருக்கும் ஆதர்சமாக இருக்கக்கூடிய…

Read More