நூல் அறிமுகம் | முதல் மூன்று நிமிடங்கள் | டி.ஆர். கோவிந்தராஜன் | The First Three Minutes | Physics

#TheFirstThreeMinutes​ #ModernPhysics​ #Cosmology​ #Cosmogony LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE Follow Us on:- Facebook: https://www.facebook.com/thamizhbooks/ Twitter: https://twitter.com/Bharathi_BFC To Buy…

Read More