உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 8 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #TheGeometryOfReneDescartes #ReneDescartes #Scientist #Mathematician உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 8 நூல் ரெனே டேக்கார்ட் எழுதிய…

Read More