மறைந்திருக்கும் மூலை (The Hidden Corner) அஸ்ஸாமிய திரைப்பட விமர்சனம் – இளங்கோ சதாசிவம்

மறைந்திருக்கும் மூலை (The Hidden Corner) 2016 / அஸ்ஸாமிய சினிமா / 90 நிமிடங்கள் 1979 இல் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற உண்மை நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில்…

Read More