மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை: இளம் கருப்பின கவிஞர் அமெந்தா கார்மெனின் கவிதை “The Hill We climb” – தமிழில் இரா.இரமணன்

கடந்த 21ஆம் தேதி நடைபெற்ற அமெரிக்க அதிபர் பதவியேற்பில் சிறப்பம்சமே இளம் கருப்பின கவிஞர் அமெந்தா கார்மெனின் கவிதை “The Hill We climb”தான். அது தற்போது…

Read More