கவியோவியத் தொடர் யுத்த கீதங்கள்: ஒரு நாக்கின் நீளம் 31 – நா.வே.அருள்

ஒரு நாக்கின் நீளம் ***************************** அதிகாரத்தின் நாக்குக்குச் சிறகுகள் முளைக்கத் தொடங்குகின்றன. அது வாய்க்கு வெளியே வெகுதூரம் பிரயாணம் செய்து சென்று சேருமிடம் கொலைக்களம். வளையும் உலோகத்தாலான…

Read More