நூல் அறிமுகம்: POEMS APLENTY (A CHOICE OF VERSE) – இரா. இரமணன்

63கவிஞர்களின் ஆங்கிலக் கவிதை தொகுப்பு. இவர்களில் பெரும்பாலோர் ஆங்கிலப் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள். மருத்துவர்களும் பொறியாளர்களும் அலுவலகப் பணியாளர்களின் கவிதைகளும் உள்ளன. 23 பெண்களின் பெயர்களைப் பார்க்க…

Read More